EllenWhiteova.cz  (Na úvodní stránku) EllenWhiteova.cz


EllenWhiteova.cz - spisy, knihy, citáty, dopisy

Úvodní stránka

Ellen Whiteová žila v letech 1827 -1915. Byla hluboce věřící členkou metodistické církve a společně s prvními Milerity prožívala touhu a naději na druhý příchod Ježíše Krista. V 17 letech, prosinci roku 1844 dostala svou první vizi a od té doby napsala více než 100 000 rukopisných stránek. Byla spoluzakladatelkou Církve adventistů sedmého dne a  také jedním z nejpřekládanějších autorů v dějinách literatury.

Spisy Ellen Whiteové nemají nahradit Bibli ani je nelze stavět na stejnou úroveň s Písmem. Pouze Bible je jedinečným měřítkem, kterým musí být posuzovány její spisy a ostatní literatura a kterému se musí podřídit . Ellen Whiteová sama věřila a také učila, že Bible je nejvyšší normou pro církev. V její první knize vydané v roce 1851 napsala: „Doporučuji ti, milý čtenáři, Slovo Boží jako pravidlo tvé víry a života. Tímto slovem budeme souzeni. Tento názor nikdy nezměnila. Ellen Whiteová poznala, že jejím posláním je vést lidi zpět k Bibli. „Jen málo se dbá na Bibli, řekla; proto „dal Pán menší světlo, které má lidi vést k většímu světlu. Pečlivé studium prokázalo, že její spisy jsou důsledné, přesné a v plné shodě s Písmem. Spisy Ellen Whiteové obsahují některé předpovědi. Mnohé z nich se plní, jiné na své splnění ještě čekají. Ty, které již můžeme zkoumat, se naplnily s obdivuhodnou přesností.

Výňatek ze zkušenosti jedné mexické lékařky: Jeden adventní doktor léčil katolického biskupa a když byl uzdraven pozval přátelsky doktora do své knihovny, kde byly všechny vydané knihy Ellen Whiteové. Doktor byl šokován a na otázku co si o knihách myslí dostal odpověď. „Jsem jezuita a mojí prací je vše si přečíst a chci aby jste věděli, že my jezuité věříme, že Ellen Whiteová je jediným  pravým prorokem všech církví, které dnes existují. Věříme, že vše co napsala, je pravda. Řeknu vám ještě něco. Proto chceme, aby nikdo z adventistů nevěřil něčemu z toho, co píše. Protože pokud tomu budou věřit, tak budou vědět vše, co děláme a vše, co plánujeme udělat.“ - zdroj: Přicházející krize - David Gates

Zveme vás proto ke studiu knih a spisů této Bohem poslané autorky, neboť druhý příchod Ježíše Krista se blíží a každý se bude muset brzy rozhodnout na čí stranu se postaví. Na stranu jediného Boha nebo na stranu šelmy. Je psáno - Amos 3,7 - Jistě! Panovník Hospodin nepůsobí nic, aniž sdílí své tajemství se svými služebníky, proroky.

V současné době se připravují tyto tituly ke zveřejnění:

Svědectví pro církev 1-9, Cesta ke zdraví, Dějiny vykoupení, Myšlenky z hory blahoslavenství, Rané spisy, Svědectví pro kazatele, Výchova dětí 1., Výchova dětí 2., Základy křesťanské výchovy, Život a dílo, Víra a skutky, Služebníci evangelia

Nejnovější knihy

Svědectví pro církev - svazek třetí

494_svedectvi_pro_cirkev_svazek_3.jpg Online kniha Svědectví pro církev - svazek třetí, od autorky Ellen G. Whiteové. ...
Vloženo: 18.06.2016

Adventní domov

491_adventni_domov.jpg Online kniha Adventní domov od autorky Ellen Gould Whiteové ...
Vloženo: 19.04.2014

Výchova dětí

493_vychova_deti.jpg Online kniha Výchova dětí od autorky Ellen Gould Whiteové. K audioposlechu jí najdete na stránkách  dobrypastyr.cz ...
Vloženo: 19.04.2014

Cesta ke zdraví

490_cesta_ke_zdravi.jpg Online kniha od Autory Ellen Gould Whiteové - Cesta ke zdraví Originální název: The Ministry of Healing, značka MH označuje stránkování v originálním znění Knihu Cesta ke Zdraví si můžete poslechnout i v ...
Vloženo: 27.01.2013

Svědectví pro kazatele

489_svedectvi_pro_kazatele.jpg Kniha Svědectví pro kazatele, autor: Ellen Gould Whiteová ...
Vloženo: 10.11.2012

Život a dílo Ellen Whiteové

488_zivot_a_dilo_ellen_whiteove.jpg Online kniha život a dílo Ellen Whiteové ...
Vloženo: 01.09.2012

Svědectví pro církev - svazek devátý

485_egw_svedectvi_pro_cirkev_9.jpg Online kniha od Ellen Gould Whiteové - svědectví pro církev - svazek devátý ...
Vloženo: 28.04.2012

Svědectví pro církev - svazek osmý

484_egw_svedectvi_pro_cirkev_8.jpg Svědectví pro církev - svazek osmý - od autorky Ellen Gould Whiteové v online podobě. ...
Vloženo: 23.04.2012

Svědectví pro církev - svazek sedmý

483_egw_svedectvi_pro_cirkev_7.jpg Online kniha Svědectví pro církev - svazek sedmý; v online podobě od autorky Ellen Gould Whiteové ...
Vloženo: 17.04.2012

Svědectví pro církev - svazek šestý

481_egw_svedectvi_pro_cirkev_6.jpg Kniha Svědectví pro církev - svazek šestý v online podobě od autorky Ellen Gould Whiteové ...
Vloženo: 11.04.2012

Svědectví pro církev - svazek pátý

480_egw_svedectvi_pro_cirkev_5.jpg Online kniha Svědectví pro církev - svazek čtvrtý, od autorky Ellen G. Whiteové. ...
Vloženo: 02.04.2012

Svědectví pro církev - svazek čtvrtý

479_egw_svedectvi_pro_cirkev_4.jpg Online kniha Svědectví pro církev - svazek čtvrtý, od autorky Ellen G. Whiteové. ...
Vloženo: 31.03.2012

Příprava na pozdní déšť

478_priprava_na_pozdni_dest.jpg Kompilace ze spisů autorky Ellen Gould Whiteové. V této kompilaci se dozvíme, jaký charakter si musíme vypěstovat, abychom mohli přijmout pozdní déšť, rozvlažení o tváře Páně. ...
Vloženo: 26.12.2011

Život na venkově

477_egw-country_living.jpg Kompilace Život na venkově - Sestaveno ze spisů Ellen Whiteové. ...
Vloženo: 25.12.2011

Blížící se krize

475_blizici_se_krize_olson.jpg Kompilace ze spisů Ellen Gould Whiteové, kterou sestavil Robert W. Olson. Tato kompilace je sbírka nejdůležitějších citátů E.G.White pro studijní účely, týkajících se proroctví, které čekají na své splnění dříve, než ...
Vloženo: 25.12.2011

EllenWhiteova.cz - Zajímavé webové odkazy