EllenWhiteova.cz  (Na úvodní stránku) EllenWhiteova.cz


Poselství k mládeži

Knihy online

468_poselstvi_k_mladezi.jpg

Poselství k mládeži

Vloženo: 12.09.2011

Mladí lidé, zvláště v dnešní době, jsou vystavováni velkým pokušením, která přicházejí od otce lži - satana. Jak se těmto útokům Božího i lidského nepřítele bránit? Jak nepodlehnout jeho svodům, a přitom dokázat žít plnohodnotným životem? Jak se orientovat v babylónských naukách tohoto světa a nebýt jimi podveden? Je možné se připravit na věčný život již v mladém věku?

Na tyto otázky dává odpověď kniha Poselství k mládeži, která zjevuje Boží vůli při výchově a vzdělávání mládeže pro Boží království.

Tuto knihu si můžete poslechnout i v MP3 na webu DobryPastyr.cz


Poselství k mládeži

EllenWhiteova.cz - Zajímavé webové odkazy