EllenWhiteova.cz  (Na úvodní stránku) EllenWhiteova.cz


Žádná ztráta ...

Život na venkově


Rejstřík - na začátek na začátek

Žádná ztráta ...

Kdo bude varován? Říkáme znovu: Ven z měst. Nepovažujte za ztrátu, že musíte jít do kopců a hor, nýbrž vyhledávejte taková ústraní, kde můžete být sami s Bohem a učit se Jeho vůli a Jeho způsoby...

Naléhám na náš lid, aby hledání duchovnosti učinili svým celoživotním dílem. Kristus stojí za dveřmi. Proto říkám našemu lidu, aby nepovažoval za ztrátu, jsou-li povoláni k opuštění mest a odchodu na venkovská místa. Čekají tam bohatá požehnání na ty, kteří se jich uchopí. Hleděním na přírodní scenérii, dílo Stvořitele, studiem díla Jeho rukou, budete, aniž byste si toho vůbec všimli, přetvořeni v tentýž obraz. - MS 85 (1908)

Rejstřík - na začátek na začátek

EllenWhiteova.cz - Zajímavé webové odkazy