EllenWhiteova.cz  (Na úvodní stránku) EllenWhiteova.cz


Usiluj o užitečný a plodný život

Život na venkově


Rejstřík - na začátek na začátek

Usiluj o užitečný a plodný život

Nákladné bydlení, vybraný nábytek, okázalost, luxus a pohodlí nevytvoří základní podmínky pro šťastný a užitečný život. Ježíš přišel na tuto zemi vykonat to největší dílo, jaké kdy mezi lidmi bylo vykonáno. Přisel jako Boží vyslanec ukázat nám, jak žít, abychom si zabezpečili ty nejlepší životní výsledky. Jaké podmínky vybral nekonečný Otec pro svého Syna? Odloučený domov v Galilejských horách, domácnost udržovaná čestně poctivou prací, jednoduchý život, každodenní vystavení tvrdostem a těžkostem, sebeobětování, hospodárnost, trpělivá a radostná služba, studium vedle své maminky u otevřeného svitku Písma, tiché svítání a soumrak v zeleném údolí, studium přírody a rozjímání o stvoření a prozřetelnosti, spojení duše s Bohem - to byly podmínky a přednosti raného života Ježíše.

Rejstřík - na začátek na začátek

EllenWhiteova.cz - Zajímavé webové odkazy