EllenWhiteova.cz  (Na úvodní stránku) EllenWhiteova.cz


Jako za dnů Noe ...

Život na venkově


Rejstřík - na začátek na začátek

Jako za dnů Noe ...

Satanovým cílem je přivábit muže i ženy do měst. Aby toho dosáhl, vynalézá všemožné novoty a zábavy, všechny druhy vzrušení. Města země se dnes stávají takovými jako města před potopou. Měli bychom nést břímě odpovědnosti, když vidíme naplňování Kristových slov „Jakož bylo za dnů Noe, tak bude i příchod Syna Člověka." Matouš 24,37. Za dnů před potopou se vynalézaly nejrůznější druhy zábav, aby se muži i ženy ukolébali ve spánku hříchu. Dnes v r. 1908 pracuje satan intensivně na tom, aby převládly stejné podmínky. A země se stává zkaženou. Křesťané podle vyznání si budou pramálo vážit náboženské svobody, protože mnozí z nich vůbec nechápou duchovní věci.

Nemůžeme nevidět, že konec světa je již nablízku. Satan pracuje na myslích mužů i žen a zdá se, že mnozí jsou naplněni touhou po zábavách a vzrušení. Jak tomu bylo v době Noe, všeliký druh hříchu je na vzestupu. Sňatky a rozvody jsou na programu každého dne. V době jako je tato by lid, který usiluje o zachovávání Božích přikázání, měl vyhledávat odloučená místa daleko od měst.

Rejstřík - na začátek na začátek

EllenWhiteova.cz - Zajímavé webové odkazy