EllenWhiteova.cz  (Na úvodní stránku) EllenWhiteova.cz


Ve znamení lhostejnosti vůči zákonu

Život na venkově


Rejstřík - na začátek na začátek

Ve znamení lhostejnosti vůči zákonu

Tato sdružení jsou jedním ze znamení posledních dnů. Lidé se sdružují do svazů určených ke spálení. Mohou to být i členové církve, ale náleží-li k těmto svazům, pak absolutně nemohou zachovat přikázání Boží. Náležet k těmto svazům totiž znamená nedbat naprosto celého Desatera. „Milovati budeš Pána Boha z celého srdce svého, a ze vší duše své, a ze vší mysli své... Milovati budeš bližního svého jako sebe samého." Tato slova shrnují veškeré povinnosti člověka. Znamenají odevzdání celé bytosti, těla, duše i ducha, službě Bohu. Jak mohou lidé být poslušní těchto slov a současně se zavázat k podpoře toho, co jejich bližní zbavuje svobody jednání? Jak mohou být lidé poslušní těchto slov, a přitom vytvářet taková spojení, která okrádají chudší třídy lidí o výhody, které jim spravedlivě náleží, ukládajíce jim podmínky, za kterých mohou kupovat či prodávat? - Lt26 (1903)

Rejstřík - na začátek na začátek

EllenWhiteova.cz - Zajímavé webové odkazy