EllenWhiteova.cz  (Na úvodní stránku) EllenWhiteova.cz


Ochrana naší osobnosti

Život na venkově


Rejstřík - na začátek na začátek

Ochrana naší osobnosti

Po léta je mi dáváno zvláštní světlo, že se nemáme pracovně soustřeďovat do měst. Dezorganizace a zmatek, jehož jsou tato města plná, prostředí vytvořené pracovními svazy, jakož i stávky, se pro naši práci ukáži jako velká překážka. Lidé usilují o to, aby shromáždili příslušníky různých povolání do područí různých sdružení. Toto není Boží plánování, je to plánování moci, kterou bychom za žádných okolností neměli uznat. Boží slovo se naplňuje. Bezbožní se shromažďují jako snopky k spálení. My máme použít všech schopností, jež nám byly svěřeny, abychom předali světu poslední varovné poselství. Touto prací máme ochránit svou osobnost. Nemáme se spojovat ani s tajnými společnostmi ani s profesními sdruženími. Máme svobodně stát v Bohu a neustále hledat poučení u Krista. Veškeré naše počínání má být konáno s vědomím důležitosti díla, jež má být vykonáno pro Boha. - 7T 84 (1902)

Rejstřík - na začátek na začátek

EllenWhiteova.cz - Zajímavé webové odkazy