EllenWhiteova.cz  (Na úvodní stránku) EllenWhiteova.cz


Tvořící se svazy

Život na venkově


Rejstřík - na začátek na začátek

Tvořící se svazy

Ti, kteří prohlašují, že jsou dítkami Božími, se za žádných okolností nemají zapojovat do odborových svazů, které se tvoří a ještě budou tvořit. Bůh to zakazuje. Cožpak ti, kteří studují proroctví, nevidí a nechápou, co je před námi? - Lt 201 (1902)

Rejstřík - na začátek na začátek

EllenWhiteova.cz - Zajímavé webové odkazy