EllenWhiteova.cz  (Na úvodní stránku) EllenWhiteova.cz


Útočiště venkova

Život na venkově


Rejstřík - na začátek na začátek

Útočiště venkova

Kéž rodiče pochopí, že výchova jejich dětí je důležitým dílem pro spasení dusí. Na venkově se najde široká škála činností a možností, jak dát dětem průpravu skrze potřebnou činnost, jež poskytne fyzické zdraví rozvojem nervů i svalů. Mé poselství pro výchovu vašich dětí je: Ven z měst!

Bůh dal našim prvním rodičům prostředky pravého vzdělání, když je poučil o obdělávání půdy a péči o jejich domov v zahradě Eden. Poté, když došlo k hříchu skrze neposlušnost vůči Božím požadavkům, se dílo obdělávání půdy zmnohonásobilo, protože země kvůli prokletí plodila plevel a bodláčí. Ale samotné zaměstnávání se půdou nebylo dáno kvůli hříchu. Dílu obdělávání půdy požehnal sám velký Mistr.

Rejstřík - na začátek na začátek

EllenWhiteova.cz - Zajímavé webové odkazy