EllenWhiteova.cz  (Na úvodní stránku) EllenWhiteova.cz


Křesťanské vlastnosti lépe získáte na místech vzdálených světu

Život na venkově


Rejstřík - na začátek na začátek

Křesťanské vlastnosti lépe získáte na místech vzdálených světu

Neexistuje ani jedna ze sta rodin, které by tělesně, duševně či duchovně prospělo přebývání ve městě. Víry, naděje, lásky, štěstí můžete mnohem lépe dosáhnout na místech vzdálených světu, v prostředí polí, hor a stromů. Vezměte své děti pryč a oddělte je od pohledů a zvuků města, pryč od řinčení a lomozu tramvají, a jejich mysl se ozdraví. Zjistíte, že bude daleko snazší zasévat do jejich srdcí pravdy Slova Božího. - MS 76 (1905)

Pošlete své děti do městských škol, kde na ně čekají všechny druhy pokušení, jež je přitahují a demoralizují, a dílo výstavby jejich charakteru bude desetinásobně těžší jak pro rodiče, tak i pro děti. - FE 326 (1894)

Rejstřík - na začátek na začátek

EllenWhiteova.cz - Zajímavé webové odkazy