EllenWhiteova.cz  (Na úvodní stránku) EllenWhiteova.cz


Schopnost radit je Boží dar

Život na venkově


Rejstřík - na začátek na začátek

Schopnost radit je Boží dar

Někteří lidé mají hluboký vhled do věcí a jsou schopni správně radit. Je to Boží dar. Ve chvílích, kdy je ve věcech Božích zapotřebí zdravého a pevného slova, dokáží promluvit tak, že zatemnělé a zmatené mysli se rozbřeskne jako při jitřním svítání, a člověk okamžitě ví, kterým směrem se má vydat ve věcech, nad kterými ve zmatku a bezradnosti stál celé týdny a měsíce. Klubko je rozmotáno a cesta Čistá, Bůh může svým světlem dále pronikat do srdcí. Lidé vidí, že jejich modlitby jsou vyslyšeny a cesta je jasná. Může však být dána i ukvapená rada - pouze „vyjděte z Battle Creeku", aniž by v tomto kroku bylo jasně určeno, jaké opatření se má učinit pro duchovní pokrok jejich i druhých.

Rejstřík - na začátek na začátek

EllenWhiteova.cz - Zajímavé webové odkazy