EllenWhiteova.cz  (Na úvodní stránku) EllenWhiteova.cz


Pečlivé zvažte každé stěhování

Život na venkově


Rejstřík - na začátek na začátek

Pečlivé zvažte každé stěhování

Ať nikdo nešetří časem na pečlivé rozvážení, aby nebyl shledán jako onen muž v podobenství, který započal stavbu a nebyl schopen ji dokončit. Ani jeden odchod se nemá uskutečnit bez rozvážného promyšlení, - co vše to sebou nese… Každému člověku byla svěřena práce podle jeho vlastních schopností. Pak nechť jde bez váhání, pevně a s pokornou důvěrou v Boha.

Jsou snad lidé, kteří jsou kvapní ve svých rozhodnutích něco dělat a vrhají se do věcí, kterým vůbec nerozumí. To však Bůh nežádá. Přemýšlejte opravdově a s modlitbou, studujte Boží slovo se vší opatrností a s modlitbou, a nechť vaše srdce i mysl bdí, abyste slyšeli hlas Boží…. Rozumět Boží vůli je veliká věc.

Rejstřík - na začátek na začátek

EllenWhiteova.cz - Zajímavé webové odkazy