EllenWhiteova.cz  (Na úvodní stránku) EllenWhiteova.cz


Rada a varování těm, kteří předbíhají událostem

Život na venkově


Rejstřík - na začátek na začátek

Rada a varování těm, kteří předbíhají událostem

(Z dopisu napsaného 22. prosince 1893 jako odpověď na dopis jednoho vedoucího pracovníka v Battle Creeku, informujícího sestru White, že jako odpověď na její napomenutí, že by naši lidé měli opustit Battle Creek, „sto až dvě stě osob" je připraveno „co možná nejdříve" odejít.)

Milý bratře, tvůj dopis mi říká, že mnozí jsou hluboce pohnuti k tomu odejít z Battle Creeku. Je velice potřebné, aby se tak stalo již nyní. Ti, kteří se přece jen rozhodli se odstěhovat, ať to však nečiní překotně, s rozčilením a ukvapeně, ani takovým způsobem, aby později litovali, že odešli….

Dbejte toho, aby v uposlechnutí rady o odchodu z Battle Creeku se nevyskytlo nic unáhleného. Nečiňte nic, aniž byste hledali moudrost od Boha, kterýž zaslíbil, že ji dá ochotně a rád každému, kdo o ni žádá. Vše, co člověk může učinit, je poradit, a potom nechat ty, kteří jsou přesvědčeni, že je jejich povinností pod božským vedením odejít, aby s otevřeným srdcem uposlechli Boha.

Trápí mne, že jsou asi i někteří z našich učitelů, kteří by potřebovali být vyváženější ve zdravém úsudku. Od poslů, kteří nesou poselství milosrdenství tomuto světu a kteří mají důvěru lidí, budou žádány rady. Ti, kteří nemají opravdové zkušenosti v praktickém životě, se musí mít velmi na pozoru, protože jsou v nebezpečí poskytování rad bez znalosti toho, kam takové rady mohou ostatní dovést.

Rejstřík - na začátek na začátek

EllenWhiteova.cz - Zajímavé webové odkazy