EllenWhiteova.cz  (Na úvodní stránku) EllenWhiteova.cz


S dobrým přístupem do měst

Život na venkově


Rejstřík - na začátek na začátek

S dobrým přístupem do měst

Ať jsou určeni muži se zdravým úsudkem (ne proto, aby zveřejňovali své záměry), aby hledali vhodné pozemky ve venkovských oblastech se snadným přístupem do měst, vhodné k vyškolování dělníků, a kde by se také daly zajistit možnosti pro léčení nemocných a ztrápených dusí, které neznají pravdu. Hledejte taková místa pouze mimo velká města, tam, kde by se dala zabezpečit vhodná stavení, buď jako dar od vlastníků nebo zakoupením za rozumnou cenu z darů našeho lidu. Nestavějte v hlučných městech. - MM 308, 309 (1909)

Rejstřík - na začátek na začátek

EllenWhiteova.cz - Zajímavé webové odkazy