EllenWhiteova.cz  (Na úvodní stránku) EllenWhiteova.cz


Poučení z Enocha a Lota

Život na venkově


Rejstřík - na začátek na začátek

Poučení z Enocha a Lota

Jako lid zachovávající Boží přikázání musíme opustit města. Tak, jak to činil Enoch, musíme ve městech pracovat, ale ne v nich bydlet. - Ev 78, 79 (1909)

Jestliže lid je prosáklý nepravostí, má být vždy slyšet varující a poučující hlas tak, jako byl slyšet hlas Lotův v Sodomě. Ačkoli Lot mohl ochránit svou rodinu před mnohými zly, kdyby nezbudoval svůj domov v tomto převráceném a poskvrněném městě. Vše, co Lot a jeho rodina dokázala v Sodomě, mohli učinit i kdyby žili na místě vzdálenějším od města. Enoch chodil s Bohem, ale nebydlel uprostřed žádného města porušeného všemi druhy násilí a převrácenosti tak, jako Lot v Sodomě. - Ev 79 (1903)

Rejstřík - na začátek na začátek

EllenWhiteova.cz - Zajímavé webové odkazy