EllenWhiteova.cz  (Na úvodní stránku) EllenWhiteova.cz


Předmět studia pro obyvatele měst

Život na venkově


Rejstřík - na začátek na začátek

Předmět studia pro obyvatele měst

Věřící, kteří v současné době žijí ve městech, se budou muset odstěhovat na venkov, aby mohli zachránit své děti před zkázou. Pozornost se musí věnovat zřízení takových činností, ze kterých budou tyto rodiny moci žít. Ti, kteří pečují o školní práci v … a v …, by měli vidět, co tyto instituce mohou vykonat, aby mohly být zřízeny takové činnosti, které by pomohly našim lidem, kteří si přejí opustit města, obstarat skromný domov bez značných výdajů a také najít obživu. Jak v …., tak v …. jsou příznivé podmínky pro uskutečnění takového plánu. Studujte, které podmínky to jsou.

Vše, co se má vykonat, nelze stanovit na začátku celého podniku. Modlete se za tu věc a pamatujte na to, že u kormidla stojí Bůh, a že On to je, kdo vede různé podniky. Místo, na kterém je dílo vedeno správným směrem, může být poučením pro další místa. V tomto díle nesmí být žádná úzkoprsost či sobectví. Musí být vedeno na jednoduchém a rozumném základě. Všechny je třeba naučit, že nelze pouze prohlašovat, že věříme pravdě jako pravdě, nýbrž ilustrovat pravdu ve vlastním životě. - Lt 25, 1902

Rejstřík - na začátek na začátek

EllenWhiteova.cz - Zajímavé webové odkazy