EllenWhiteova.cz  (Na úvodní stránku) EllenWhiteova.cz


Život na venkově požehnáním pro chudé

Život na venkově


Rejstřík - na začátek na začátek

Život na venkově požehnáním pro chudé

Jestliže by chudí, kteří se nyní tísní ve městech, mohli najít svůj domov na venkově, mohli by si tam nejen zajistit živobytí, ale nalézt zdraví a štěstí, které je jim doposud neznámé. Jejich údělem by se stala tvrdá práce, jednoduchá strava, hospodárnost i strádání. Ale jak veliké požehnání by získali svým odchodem z města plného svodů ke zlu, plného zmatků a zločinu, bídy a prohnilosti výměnou za venkovský poklid a čistotu.

Pro mnohé z těch, kteří žijí ve městech, kteří pod nohama nemají ani kousek zelené trávy, kteří rok za rokem hledí pouze na špinavá náměstí a úzké ulice, zdi a chodníky, oblohu zataženou kouřem a prachem - kdyby byli vzati do některé zemědělské oblasti obklopené zelení, stromy, kopci a potoky, jasnou oblohou a čerstvým, čistým vzduchem venkova - pro ně by to znamenalo téměř takový zážitek, jakoby se dostali do nebe.

Zbaveni většiny kontaktů s lidmi a závislosti na nich a odděleni od světských zhoubných pravidel, zvyků a vzrušení, přiblížili by se k srdci přírody. Boží přítomnost by se jim stala více skutečnou. Mnozí by se naučili být na Něm závislí. V přírodě by slyšeli Jeho hlas hovořící k jejich srdcím o své lásce a pokoji, a mysl spolu s duší i tělem by se životodárnou mocí začaly uzdravovat. - MH 190-192 (1905)

Rejstřík - na začátek na začátek

EllenWhiteova.cz - Zajímavé webové odkazy