EllenWhiteova.cz  (Na úvodní stránku) EllenWhiteova.cz


Předložte všechny své plány před Bohem

Život na venkově


Rejstřík - na začátek na začátek

Předložte všechny své plány před Bohem

Nyní nemůžeme mít slabou víru. Nemůžeme být bezpečni ve lhostejném, líném a těžkopádném postoji. Naše schopnosti mají být využity do všech detailů, naše myšlení bystré, rozvážné a hluboké. V této době není žádná lidská moudrost dostatečná pro plánování a navrhování. Předložte všechny plány s půstem před Bohem, s pokořením duše před Pánem Ježíšem, a odevzdejte své cesty Pánu. Pevné zaslíbení je, že Bůh je bude řídit. On má nevyčerpatelné zdroje. Svatý Izraelský, kterýž povolává zástupy nebeské zejména a udržuje hvězdy nebeské na jejich místech, udržuje i jednotlivě každého z vás...

Přála bych si, aby si každý uvědomil, jaké možnosti a šance jsou tu pro ty, kdo učiní Krista svoji způsobilostí a svoji nadějí. Pro ten život, jenž je skryt s Kristem v Bohu, je zde vždy útočiště. Takový člověk může říci: „Všecko mohu v Kristu, kterýž mne posiluje." (Fil 4,13) Nechávám tu věc vám, protože mám mnoho starostí a trápení s ohledem na nebezpečí, která útočí na všechny v Battle Creeku, budou-li jednat nerozvážně a poskytovat tak příležitost nepříteli. Rozvážnost musí být, protože kráčíme-li pokorně s Bohem, kráčíme bezpečně. - Lt 45, 1893

Rejstřík - na začátek na začátek

EllenWhiteova.cz - Zajímavé webové odkazy