EllenWhiteova.cz  (Na úvodní stránku) EllenWhiteova.cz


Následky ukvapeného jednání

Život na venkově


Rejstřík - na začátek na začátek

Následky ukvapeného jednání

Jestliže budou někteří jednat ukvapeně, opustí bez rozmyslu Battle Creek a přivede je to k zmalomyslnění, pak nebudou zpochybňovat sami sebe pro nerozumné stěhování, ale ty ostatní, které obviní, že je k takovému jednání podněcovali, ba nutili. Veškerá jejich zmatenost a porážka jsou svaleny na ty, o kterých by se nemělo pochybovat.

Nyní, právě nyní je doba, kdy se nebezpečí posledních dnů hromadí kolem nás, a my potřebujeme moudré muže jako rádce. Nikoli muže, kteří cítí, že jsou povinni vytvářet a rozdmýchávat nepořádek a přitom vlastně ani nedokáží dát moudrou radu. Potřebujeme takové, jejichž podněty budou ve směru vyvádění ze zmatku, k pokoji a poslušnosti Slova Božího. Kéž se každý člověk nachází na svém pravém místě, kde může nějak působit pro Mistra podle svých schopností.

Jak se to má udělat? „Vezměte jho mé na sebe", praví Ježíš Kristus, jehož vlastní vzácnou krví jste koupeni, jehož jste služebníky a vlastnictvím, „a učte se ode mne: neboť jsem tichý a pokorný srdcem, a naleznete odpočinutí dušem svým. Jho mé zajisté jestiť rozkošné a břímě mé lehké." Ať přijde k Ježíši kdokoli s potřeným srdcem a učenlivým duchem. Nachází se ve stavu mysli, kdy je schopen být vyučován, poznat Ježíše i uposlechnout Jeho přikázání.

Rejstřík - na začátek na začátek

EllenWhiteova.cz - Zajímavé webové odkazy