EllenWhiteova.cz  (Na úvodní stránku) EllenWhiteova.cz


ČÁST VIII. - ÚSTŘEDÍ NAŠICH INSTITUCÍ - PRYČ Z PŘELIDNĚNÝCH OBLASTÍ

Život na venkově


Rejstřík - na začátek na začátek

ČÁST VIII. - ÚSTŘEDÍ NAŠICH INSTITUCÍ - PRYČ Z PŘELIDNĚNÝCH OBLASTÍ

Vhodná místa pro naše instituce

Je nám stále dávána rada: Vyjděte z měst. Vaše sanatoria, školy, kanceláře a úřady zřizujte na místech vzdálených od center obyvatelstva. Mnozí nyní budou obhajovat své přebývání ve městech, ale vbrzku nastane doba, kdy všichni, kdo se budou chtít vyhnout pohledům i zvukům zla, se odstěhuj í na venkov. Bezbožnost a porušení vzroste do takového stupně, že se bude zdát, že i samotné ovzduší měst je otrávené. - Lt 26, 1907

Rejstřík - na začátek na začátek

EllenWhiteova.cz - Zajímavé webové odkazy