EllenWhiteova.cz  (Na úvodní stránku) EllenWhiteova.cz


Modlitebny ano, ale ne ústavy

Život na venkově


Rejstřík - na začátek na začátek

Modlitebny ano, ale ne ústavy

Opakovaně nás Bůh poučuje, že máme opracovávat města zvenčí. V těchto městech máme mít modlitebny jako památníky Boží (viz Gen 28,22 - pozn. překladatele). Avšak ústavy pro vydávám naší literatury, léčení nemocných a pro vzdělávání pracovníků mají být zřízeny mimo města. Důležité je to zejména proto, aby naše mládež byla zaštítěna před pokušením městského života.

Je zcela v souladu s tímto pokynem Božím, že ve Washingtonu a Nashville byly zakoupeny a znovuvysvěceny modlitebny, zatímco vydavatelství a sanatoria byla zřízena mimo tato přelidněná centra, jako mimoměstská střediska. Je to plán, podle něhož se řídí přestěhování i jiných vydavatelství a sanatorií na venkov ve Velké Británii s ohledem na tamní vydavatelství a školu. Nyní je nám dána příležitost využít možností, jež před nás klade Bůh, abychom pomohli našim bratřím v těchto i jiných důležitých střediskách ustavit dílo na pevném základě, jež by Šlo vpřed se vší důkladností. - Speciál Testimonies, Series B, No. 8, pp. 7, 8 (1907)

Máme být opatrní jako hadi a sprostní (bezelstní) jako holubice v našem úsilí o zajištění venkovských majetků za nízkou Částku, a z těchto venkovských středisek máme opracovávat města. - Speciál Testimonies, Series B, No 14, p. 7 (1902)

Rejstřík - na začátek na začátek

EllenWhiteova.cz - Zajímavé webové odkazy