EllenWhiteova.cz  (Na úvodní stránku) EllenWhiteova.cz


Potřebujeme konkrétní plány

Život na venkově


Rejstřík - na začátek na začátek

Potřebujeme konkrétní plány

Obracím se na sbor v Battle Creeku, aby konal podle Božích rad. Je potřebné, aby mnozí z vás odešli. A je také potřebné, abyste měli konkrétní plány ohledně toho, co budete činit, až odejdete z Battle Creeku. Neodcházejte kvapně, aniž byste věděli, co dál…. Ach kéž by zde byli generálové, moudří a rozvážní, vyvážení muži, kteří by byli bezpečnými rádci, kteří mají nějaké ponětí o lidské přirozenosti, a kteří by věděli, jak vést i radit v bázni Boží.

Rejstřík - na začátek na začátek

EllenWhiteova.cz - Zajímavé webové odkazy