EllenWhiteova.cz  (Na úvodní stránku) EllenWhiteova.cz


Nebezpečí vstupuje do každé nové zkušenosti

Život na venkově


Rejstřík - na začátek na začátek

Nebezpečí vstupuje do každé nové zkušenosti

Vidím, že s každou novou fází zkušenosti v církvi přichází současně i nebezpečí, protože někteří naslouchají věcem s tak nepřijatelným duchem. Přestože někteří učitelé mohou být mocní a činní v otázkách biblického učení, ne všichni poznali praktický život a nemohou bezpečně a s jistotou radit zmateným. Nedokáží si vůbec představit, do jak složité situace se nutně musí dostat každá rodina, která učiní takovou změnu. A tak buďte všichni opatrní na to, co říkají. Jestliže v některých otázkách nerozumějí Božímu úmyslu, ať nikdy nevynášejí dohady a předpoklady. Pokud nevědí nic určitého, nechť to přiznají a nechť lidé plně spolehnou na Boha. Velmi se modlete, a to i s půstem, aby nikdo nesměřoval k temnotě, nýbrž ke světlu, protože světlem je Bůh. ...

Rejstřík - na začátek na začátek

EllenWhiteova.cz - Zajímavé webové odkazy