EllenWhiteova.cz  (Na úvodní stránku) EllenWhiteova.cz


Poselství od Pána

Život na venkově


Rejstřík - na začátek na začátek

Poselství od Pána

„Ven z měst, ven z měst!" - to je poselství, které mi Bůh vytrvale sesílá. Přijdou zemětřesení, přijdou záplavy a my se nemáme zařizovat v bezbožných městech, kde se všemožně slouží nepříteli, a kde Bůh je tak často zapomenut. Pán si přeje, abychom měli čisté duchovní zření. Musíme rychle rozpoznat nebezpečí, kterému by se vystavili ti, kdo chtějí zřizovat ústavy v těchto převrácených městech. Musíme vypracovat moudré plány, jak varovat tato města, ale současně žít tam, kde budeme moci naše děti a sebe ohradit před nákazou demoralizujících vlivů, které v těchto místech převažují. - LS 409,410 (1906)

Rejstřík - na začátek na začátek

EllenWhiteova.cz - Zajímavé webové odkazy