EllenWhiteova.cz  (Na úvodní stránku) EllenWhiteova.cz


ČÁST IX. - NOUZOVÝ ÚNIK V PŘICHÁZEJÍCÍ KRIZI - Signál k útěku

Život na venkově


Rejstřík - na začátek na začátek

ČÁST IX. - NOUZOVÝ ÚNIK V PŘICHÁZEJÍCÍ KRIZI - Signál k útěku

Nyní není pro Boží lid čas pro světské záliby nebo ukládání svého bohatství ve světě. Není daleko doba, kdy budeme stejně jako první učedníci přinuceni hledat útočiště na opuštěných a osamocených místech. Tak, jako bylo obležení Jeruzaléma římskými armádami židovským křesťanům signálem k útěku, tak bude přijetí moci ze strany našeho národa (U.S.A pozn.) v prosazování výnosu o papežské sobotě (tj. neděle - pozn. překladatele) varováním pro nás. Pak bude čas k opuštění velkých měst, k přípravě na opuštění těch menších do odlehlých domovů na vzdálených místech mezi horami. Nyní bychom se měli namísto úsilí o bydlení v nákladných příbytcích připravovat na lepší zemi, totiž tu nebeskou. Namísto utrácení našich prostředků na sebeuspokojování bychom se měli učit dobře hospodařit a šetřit. - 5T 464, 465 (1885)

Rejstřík - na začátek na začátek

EllenWhiteova.cz - Zajímavé webové odkazy