EllenWhiteova.cz  (Na úvodní stránku) EllenWhiteova.cz


Příprava na krizi

Život na venkově


Rejstřík - na začátek na začátek

Příprava na krizi

Obchodní svazy a sdružení tohoto světa jsou léčkou. Bratři, zdržujte se daleko od nich. Nemějte s nimi nic společného. Právě kvůli těmto svazům a asociacím se pro naše instituce stane práce ve městech velmi obtížnou. Mé varování je; zdržujte se mimo města. Nestavějte v nich žádná sanatoria. Poučujte náš lid, aby vyšel z měst na venkov, kde si lze opatřit kousek země a zařídit domov pro sebe a své děti. ...

Naše restaurace musí být ve městech. Jinak by jejich pracovníci nebyli s to zapůsobit na lidi a vyučovat je zásadám správného života. V současné době musíme ve městech držet domy ke shromažďování (modlitebny). Ale již brzy tam nastanou takové boje a zmatky, že ti, kteří si pak budou přát města opustit, již toho nebudou schopni. Na tyto věci musíme být připraveni. Toto je světlo, které mi bylo dáno. - General Conference Bulletin, 6. dubna 1903

Rejstřík - na začátek na začátek

EllenWhiteova.cz - Zajímavé webové odkazy