EllenWhiteova.cz  (Na úvodní stránku) EllenWhiteova.cz


Něco lepšího než bohatství...

Život na venkově


Rejstřík - na začátek na začátek

Něco lepšího než bohatství...

Lepším darem než jakékoli dědictví majetku či peněz, jaké můžete svým dětem odkázat, je dar zdravého těla, soudného rozumu a Šlechetného charakteru. Ti, kteří rozumí tomu, co tvoří pravý životní úspěch, získali včas moudrost. Ve výběru svého domova získají ty nejlepší věci života.

Namísto přebývání v místě, kde můžete vidět pouze lidská díla, kde vám pohledy i zvuky neustále nabízejí zlé nápady, kde zmatek a rozruchy přináší pouze únavu a nepokoj, jdete tam, kde můžete patřit na dílo Boží. Hledejte a nalézejte své odpočinutí v nádheře, pokoji a poklidu přírody. Ať oko spočine na zelených polích, hájích i kopcích. Zahleďte se do modré oblohy, nezastřené prachem a kouřem měst, a dýchejte oživující vzduch nebe. Odejděte tam, kde budete zcela mimo zábavy a radovánky městského života a kde můžete své děti obdařit svou přítomností a společenstvím, kde je můžete učit poznávat Boha skrze Jeho dílo a vychovávat je k životu mravní neporušenosti a užitečnosti. - MH 265-267 (1905)

Rejstřík - na začátek na začátek

EllenWhiteova.cz - Zajímavé webové odkazy