EllenWhiteova.cz  (Na úvodní stránku) EllenWhiteova.cz


Bohatý užitek činorodého života venku

Život na venkově


Rejstřík - na začátek na začátek

Bohatý užitek činorodého života venku

Bylo by dobré, abys odložila své zmatené starosti a našla útočiště na venkově, kde není tak silného vlivu, který porušuje mravnost mládeže. Ani na venkově se sice nezbavíš obtíží a starostí, ale vyhneš se velmi mnohému zlu a uzavřeš dveře záplavě pokušení, která vytrvale hrozí, že zvítězí nad myslí tvých dětí. Ony potřebují zaměstnání a různorodou Činnost. Jednotvárnost domova je Činí nepokojnými a zlobivými a ony upadají do zvyku stýkat se se zkaženými městskými hochy, a tím se jim dostává pouliční výchovy….

Život na venkově by jim nesmírně prospěl. Stálý pobyt venku by u nich rozvinul dobré zdraví jak těla tak i mysli. Měly by mít zahrádku k obdělávání, kde najdou jak zábavu, tak i užitečnou práci. Pěstování rostlin a květin směřuje k nápravě vkusu i úsudku. Seznamování se s Božím užitečným a nádherným stvořením má na mysl očišťující a zušlechťující vliv a směřuje ji k Mistru a Stvořiteli všeho. - 4T 136 (1876)

Rejstřík - na začátek na začátek

EllenWhiteova.cz - Zajímavé webové odkazy