EllenWhiteova.cz  (Na úvodní stránku) EllenWhiteova.cz


Nečekejte žádný zázrak, který by vyřešil následky vašeho špatného směru

Život na venkově


Rejstřík - na začátek na začátek

Nečekejte žádný zázrak, který by vyřešil následky vašeho špatného směru

Dívám se na tyto květiny a kdykoliv je vidím, myslím na Eden. Jsou vyjádřením Boží lásky k nám. On nám jimi dává v tomto světě trochu vůně Edenu. Chce, abychom se kochali nádherou Jeho stvoření a viděli v něm vyjádření toho, co pro nás chce učinit.

Chce, abychom žili tam, kde budeme mít dostatek prostoru. Jeho lid se nemá tlačit do měst. Chce, aby své rodiny vzali z měst ven, aby se mohli lépe připravit na věčný život. Zakrátko budou muset města opustit.

Tato města jsou naplněna zvrácenostmi všeho druhu, stávkami, vraždami a sebevraždami. Satan je s nimi a vládne nad nimi v jejich díle zkázy. Pod jeho vlivem zabíjejí jen proto, aby zabíjeli, a to budou činit stále více….

Jestliže se poddáme závadným vlivům, můžeme od Boha očekávat, že pak udělá zázrak a vyřeší následky našeho špatného směru? Ani v nejmenším. Vyjděte z měst jak nejrychleji to jde a kupte si malý kousek země, kde můžete mít zahradu, kde vaše děti mohou sledovat, jak rostou květiny, a učit se od nich jednoduchosti a čistotě. - General Conference Bulletin, 30. března 1903

Rejstřík - na začátek na začátek

EllenWhiteova.cz - Zajímavé webové odkazy