EllenWhiteova.cz  (Na úvodní stránku) EllenWhiteova.cz


Jednejte obezřetně

Život na venkově


Rejstřík - na začátek na začátek

Jednejte obezřetně

Ať se nic nečiní nepořádným způsobem. Nastanou velké ztráty na majetku jen kvůli přehorlivým a neukázněným řečem, které vyvolají nadšení, ale které nejsou od Boha. A tak ono vítězství, kterého se mělo nutně dosáhnout, bude obráceno v porážku jen pro nedostatek vyrovnané umírněnosti, správné úvahy a zdravých zásad a cílů. Nechť je tato věc vedena zdravě a vše ať se děje pod vedením moudrého, neviditelného Rádce, kterým je Bůh. Lidští činitelé bojují o vůdcovství a mohlo by se vykonat dílo, které nenese pečeť Boží. Prosím každou duši, aby nespoléhala příliš důvěřivě na lidské rádce, ale s největší vážností patřila na Boha, jediného zdroje moudrosti. Poddejte všechny své cesty i svou vůli cestám Božím a vůli Boží….

Rejstřík - na začátek na začátek

EllenWhiteova.cz - Zajímavé webové odkazy