EllenWhiteova.cz  (Na úvodní stránku) EllenWhiteova.cz


Následky zanedbávaných varování

Život na venkově


Rejstřík - na začátek na začátek

Následky zanedbávaných varování

Jsem vyzývána, abych hlásala poselství, že města plná přestoupení, hříchu a přemrštěností budou zničena zemětřeseními, požárem a záplavou. Celý svět bude varován, že je zde Bůh, který jako takový, projeví svou autoritu. Jeho neviditelní činitelé budou působit zkázu, pustošení a smrt. Všechna nahromaděná bohatství se ukáže ničím... Katastrofy přijdou - katastrofy nejstrašnější a nejneočekávanější. Všechna tato ničení budou následovat jedno za druhým. Bude-li dbáno těch varování, jež Bůh dal, budou-li sbory činit pokání a vrátí se ke své věrnosti, pak jiná města budou na čas ušetřena. Ale jestliže lidé, kteří jsou podvedeni, budou pokračovat stejným způsobem jako doposud, nebudou se ohlížet na zákon Boží a před lid budou předkládat podvody a lži, dopustí Bůh, aby i na ně tyto katastrofy dopadly, aby se jejich smysly probudily.

Pán nezničí v jednom okamžiku všechny přestupníky, ani všechny národy najednou. Bude trestat města a ta místa, kde se lidé odevzdali do vlastnictví satanských sil. S městy národů bude jednáno nesmlouvavě, ale přesto ještě nebudou navštívena tou nejvyšší nevolí Boží, protože se v nich ještě nalezne několik duší, které se oddělí od bludů nepřítele, budou litovat a obrátí se, zatímco ta ostatní masa bude zachována až ke dni hněvu Božího. - Ev 27 (1906)

Rejstřík - na začátek na začátek

EllenWhiteova.cz - Zajímavé webové odkazy