EllenWhiteova.cz  (Na úvodní stránku) EllenWhiteova.cz


Bezprostřední blízkost Božích soudů

Život na venkově


Rejstřík - na začátek na začátek

Bezprostřední blízkost Božích soudů

Existují důvody, proč bychom ve městech neměli stavět. Na tato města brzy dopadnou Boží soudy. - Lt 158,(1902)

Blízko je čas, kdy velká města budou smetena s povrchu zemského. Všichni by měli být varováni, že tyto soudy přicházejí. -Ev 29(1910)

Kéž by si Boží lid uvědomil přibližující se zkázu tisíců měst, jež jsou téměř naprosto oddána modlářství. - RH 10. 9. 1903

Rejstřík - na začátek na začátek

EllenWhiteova.cz - Zajímavé webové odkazy