EllenWhiteova.cz  (Na úvodní stránku) EllenWhiteova.cz


Města budou navštívena Božími soudy

Život na venkově


Rejstřík - na začátek na začátek

Města budou navštívena Božími soudy

Je blízko doba, kdy velká města budou navštívena Božími soudy.

V malé chvíli na tato města přijdou strašlivé otřesy. Jakkoli velké a pevné budou jejich budovy, jakkoli veliké množství požárních jednotek bude nasazeno, až se těchto budov dotkne Bůh, v několika minutách či hodinách budou v troskách.

Bezbožná města tohoto světa mají být smetena metlou zničení. V katastrofách, jež dnes postihují skvělé stavby a velké části měst, nám Bůh ukazuje to, co přijde na celý svět. - 7T 82, 83

Rejstřík - na začátek na začátek

EllenWhiteova.cz - Zajímavé webové odkazy