EllenWhiteova.cz  (Na úvodní stránku) EllenWhiteova.cz


Duše dětí versus komfort a snadný život

Život na venkově


Rejstřík - na začátek na začátek

Duše dětí versus komfort a snadný život

Nechť již děti nejsou vystavovány pokušením měst, jež jsou zralá ke zničení. Bůh nám sesílá varování a radu, abychom vyšli z měst. Neinvestujme již ve městech. Otcové a matky, jak si ceníte duší svých dětí? Připravujete členy svých rodin na proměnění do nebeských dvorů? Připravujete je, aby se stali členy královské rodiny, dětmi nebeského Krále? „Co jest plátno člověku, by všechen svět získal, své pak duši uškodil?" Jak chcete snadný život, pohodlí a luxus srovnat s cenou duší vašich dětí? - MS 76 (1905)

Rejstřík - na začátek na začátek

EllenWhiteova.cz - Zajímavé webové odkazy