EllenWhiteova.cz  (Na úvodní stránku) EllenWhiteova.cz


Jděte na místa, která ještě nebyla varována

Život na venkově


Rejstřík - na začátek na začátek

Jděte na místa, která ještě nebyla varována

Mnozí v našich velkých sborech nedělají v podstatě nic. Mohli by vykonat dobré dílo, kdyby se namísto hromadění rozptýlili na místa, kam ještě pravda nezasáhla. Stromy, které jsou nasazeny příliš hustě, nekvetou. Sadař je přesazuje, aby měly dostatek prostoru k růstu, a ne aby zakrňovaly a byly nemocné. Totéž pravidlo platí pro naše velké sbory. Mnozí z členů duchovně skomírají pro nedostatek právě tohoto díla. Jsou neduživí a nečinní. Budou-li přesazeni, dostanou prostor k růstu, síle a životnosti.

Není záměrem Božím, aby se Jeho lid hromadil ve velkých obcích. Učedníci Kristovi jsou Jeho představitelé po celé zemi a Bůh jim určuje, aby se po ní rozptýlili, ve městech, vesnicích i docela malých osadách, jako světlo uprostřed temnoty tohoto světa. Mají být misionáři pro Pána a svou vírou svědčit o tom, že příchod jejich Spasitele je již velmi blízko.

Rejstřík - na začátek na začátek

EllenWhiteova.cz - Zajímavé webové odkazy