EllenWhiteova.cz  (Na úvodní stránku) EllenWhiteova.cz


ČÁST VI. - Kolonizace středisek institucí - Nebuďte nahromadění na jednom místě

Život na venkově


Rejstřík - na začátek na začátek

ČÁST VI. - Kolonizace středisek institucí - Nebuďte nahromadění na jednom místě

V naší době si Pán přeje, aby Jeho lid byl rozptýlen po celém světě. Nemají se hromadit na jednom místě. Ježíš řekl: „Jdouce po všem světě, kažte evangelium všemu stvoření." Marek 16,15. Když učedníci vyhověli svým sklonům a zůstali ve velkém počtu v Jeruzalémě, bylo na ně dopuštěno pronásledování a byli rozptýleni do všech částí obydleného světa.
K našemu lidu po léta přicházela poselství varování a naléhavých proseb, aby vyšli na pole svého Mistra a nesobecky pracovali pro duše. - 8T215, 1904

Rejstřík - na začátek na začátek

EllenWhiteova.cz - Zajímavé webové odkazy