EllenWhiteova.cz  (Na úvodní stránku) EllenWhiteova.cz


Tam, kde je možnost živobytí

Život na venkově


Rejstřík - na začátek na začátek

Tam, kde je možnost živobytí

Obyčejní členové našich sborů mohou vykonat dílo, se kterým až doposud v podstatě ani nezačali. Nikdo se nemá stěhovat na nové místo jen kvůli získání nějaké světské výhody. Je-li však vhodná příležitost k obstarání živobytí, kéž rodiny, které jsou dobře upevněny v pravdě, jdou vpřed. Jedna či dvě rodiny ať působí v jednom místě jako misionáři. Měli by cítit lásku k duším, potřebu pro ně pracovat, a měli by učinit předmětem svého studia, jak tyto duše uvést v pravdu. Mohou rozšiřovat naše publikace, mít ve svých domovech shromáždění, seznamovat se se svými bližními a zvát je na tato shromáždění. Tak může z jejich díla zářit světlo. - 8T 244, 245 (1904)

Rejstřík - na začátek na začátek

EllenWhiteova.cz - Zajímavé webové odkazy