EllenWhiteova.cz  (Na úvodní stránku) EllenWhiteova.cz


Dříve, než přijde pomsta

Život na venkově


Rejstřík - na začátek na začátek

Dříve, než přijde pomsta

Dříve, než všeobecná pomsta zaplaví obyvatele země, povolává Bůh všechny, kteří jsou skutečnými izraelity, aby se na tuto událost připravili. Rodičům sesílá varující volání: „Shromážděte děti ve svých vlastních domovech. Vezměte je pryč od těch, kteří nedbají přikázání Božích a kteří učí a praktikují zlo. Vyjděte z velkých měst, jak nejrychleji můžete. Zorganizujte církevní školy. Jako základ vzdělání dejte dětem Slovo Boží." - 6T 195

Jsem poučena Bohem, abych náš lid varovala před stěhováním se do měst a zabydlením se v nich se svými rodinami. Nedopusťte, aby se děti dostaly za hranice dosahu vašeho domova. - MS 81 (1900)

Rejstřík - na začátek na začátek

EllenWhiteova.cz - Zajímavé webové odkazy