EllenWhiteova.cz  (Na úvodní stránku) EllenWhiteova.cz


Zvláštní příprava

Život a dílo Ellen Whiteové


Rejstřík - na začátek na začátek

Zvláštní příprava

Nejsme jako lid dostatečně vyučování, pokud jde o krátkost času, v němž máme pracovat a nerozumíme velikosti díla pro tuto dobu. Brzy přijde noc, v níž nemůže působit nikdo. Bůh volá muže a ženy, kteří se připraví odevzdáním se do Boží vůle a vážným bádáním Písma svatého ke konání jeho zvláštního díla pro tyto poslední dny. Volá muže, kteří mohou pracovat. Zatímco se vážně a pokorně odevzdávají práci, aby vykonali vše, co mohou vykonat, nabudou důkladnější zkušenosti. Poznají lépe pravdu a lépe pochopí, jak dosáhnout duší a pomoct jim právě tam, kde je toho zapotřebí. Nyní je třeba pracovníků, aby pracovali pro Boha. Pole již nyní bělají ke žni, ale dělníků je málo.

Rejstřík - na začátek na začátek

EllenWhiteova.cz - Zajímavé webové odkazy