EllenWhiteova.cz  (Na úvodní stránku) EllenWhiteova.cz


Cestu otvírající Prozřetelnost Boží

Život a dílo Ellen Whiteové


Rejstřík - na začátek na začátek

Cestu otvírající Prozřetelnost Boží

Bylo mi ukázáno, že jsme jako lid slepí k naší povinnosti nést světlo lidem jiných národů. Nemáme dnes misionáře v cizině proto, že nám snad Bůh nedal dělat tuto zvláštní práci pro lidí jiných národů? Proč tato nedbalost a tento odklad? Mezi mnoha cizími národy jsou lidé, které Bůh přesvědčil o nedostatku duchovního života a pravé zbožnosti v křesťanských společnostech. Život a povahu zdánlivých křesťanů nemohou všeobecně uvést v soulad s pravidly bible. Mnozí prosí o světlo a poznání. Nejsou spokojeni. Bůh vyslyší jejich modlitby skrze nás jako lid, nejsme-li od Boha tak vzdálení, že nemůžeme slyšet jeho hlas a nejsme-li tak sobečtí, že nechceme být rušeni v naší pohodlnosti a příjemném prostředí.

Neudržujeme krok s Prozřetelností Boží, jež nám otevírá cestu. Ježíš a andělé se účastní práce. Toto dílo jde kupředu, zatímco my klidně stojíme a jsme pozadu. Budeme-li následovat
Prozřetelnost Boží, pak rychle zpozorujeme otevření cesty a použijeme co nejvíce každou přednost, která leží v našem dosahu, abychom světlo rozšířili a pronikli k cizím národům. Bůh postavil ve své prozřetelnosti muže před naše dveře a takřka je vrhl do naší náruče, aby poznali dokonaleji pravdu a mohli se připravit ke konání díla, jež bychom my konat nemohli, aby přinesli světlo lidem jiných jazyků. Příliš často jsme nepoznali Boží ruku a nepřijali jsme právě ty, které pro nás bůh předurčil, abychom společně s nimi pracovali a vykonali svůj díl k rozšíření světla jiným národům.

Rejstřík - na začátek na začátek

EllenWhiteova.cz - Zajímavé webové odkazy