EllenWhiteova.cz  (Na úvodní stránku) EllenWhiteova.cz


35. kapitola - Do celého světa

Život a dílo Ellen Whiteové


Rejstřík - na začátek na začátek

35. kapitola - Do celého světa

Cítím nutnost snažit se důkladněji a vážněji o přinesení pravdy světu. Ve vidění, jež mi bylo naposledy dáno, mi bylo ukázáno, že nekonáme ani dvacetinu díla, jež bychom měli vykonat pro záchranu duší. Pracujeme pro ně lhostejně, jako by to nebylo velmi důležité, přijmou-li nebo zavrhnou pravdu. Namáháme se všeobecně, opomíjíme však působit k určitému cíli osobní prací. Nepřibližujeme se mužům a ženám tak, aby měli dojem, že na nich máme osobní zájem, že nám leží na srdci jejich spasení a že nemáme v úmyslu vzdát se jich..

Zdržujeme se příliš daleko od těch, kteří nevěří pravdě. Voláme je a čekáme na ně, že k nám přijdou a budou se ptát po pravdě. Mnozí budou nakloněni, aby tak jednali, protože jsou v temnotě a v bludu a nemohou rozeznat pravdu a její velkou důležitost. Satan je drží pevnou mocí a chceme-li jim pomoci, musíme osvědčit osobní zájem a lásku k jejich duším a vážně se jich ujmout. Musíme působit s modlitbou a láskou, s vírou a neumdlévající trpělivostí, mít naději a velkou víru, chytrost hada a prostotu holubice, abychom získali duše pro Krista.

Rejstřík - na začátek na začátek

EllenWhiteova.cz - Zajímavé webové odkazy