EllenWhiteova.cz  (Na úvodní stránku) EllenWhiteova.cz


Ztráta dětí

Život a dílo Ellen Whiteové


Rejstřík - na začátek na začátek

Ztráta dětí

V roce 1860 překročila smrt práh našeho domova a vzala nejmladší větev naší rodiny. Malý Herbert, narozený 20. září 1860 zemřel 14. prosince 1860, tedy téhož roku. Nikdo se nedoví, jak naše srdce krvácela, když byla ona něžná větev ulomena, jen ti, kteří své nadějné malé nesli sami k hrobu.

Ale když ve věku 16 let zemřel náš Henry, když byl náš milý zpěvák nesen k hrobu a my jsme už neslyšeli jeho veselý zpěv, byl náš domov osamělý. Rodiče a oba zbylí synové nesli ránu nejvíce. Ale Bůh nás v našich ztrátách potěšoval a s vírou a odvahou jsme šli kupředu v díle, které nám dal v radostné naději, že naše děti, které nám vzala smrt, uvidíme znovu na onom světě, kde nebude nemoci ani smrti.

Rejstřík - na začátek na začátek

EllenWhiteova.cz - Zajímavé webové odkazy