EllenWhiteova.cz  (Na úvodní stránku) EllenWhiteova.cz


26. kapitola - Boj proti nemoci

Život a dílo Ellen Whiteové


Rejstřík - na začátek na začátek

26. kapitola - Boj proti nemoci

Dějepisná poznámka:

„Naši bratři a sestry začali všeobecně dobře studovat otázku zdraví“, napsal bratr Jame White v jednom hlavním článku Review z 13. prosince 1864, „a mají mít o této věci spisy, jenž vyhovují jejich současným potřebám v ceně přístupné i pro nejchudším“. Ohlásil brzké vydání řady brožur s všeobecným názvem: Zdraví, aneb jak máme žít.

První přesvědčení, které měli bratr a sestra Whiteovi o velké důležitosti reforem, které tyto brožury obsahovaly, bylo vyjádřeno v jednom výňatku z Review z 24. ledna 1865, kde oznamovali uveřejnění prvního sešitku takto:

„Upozorňujeme bratry a sestry na tato díla, která byla napsána se zvláštní pečlivostí o důležitém předmětu reformy v naší životosprávě, jenž je velmi nutná. A pokud to poznáme, bude ještě uskutečněna v tom lidu, který bude připraven na proměnění.“

Tato řada spisů byla ukončena v prvních měsících roku 1865. Šest zdravotních brožur obsahovalo články sestry Whiteové o nemocích a jejich příčinách a podobných věcech, také výňatky ze spisů různých lékařů a těch, kteří měli zájem o zásady zdravotní reformy. Byly připojeny zdravotní recepty na vaření a také pokyny k používání vody jako léčebného prostředku. Dále byly zdůrazňovány škodlivé účinky alkoholu, tabáku, čaje, kávy, koření a jiných povzbuzujících a tlumících prostředků.

Zima roku 1864-1865 byla dobou velké námahy a zkoušek. Zatímco bratr White společně se svou ženou pracovali na přípravách sešitů o zdraví a střídmosti, viděl, že je nutno, aby působil pro světitele soboty, kteří byli vybráni pro službu Pánu. Tato práce byla provázena starostí a neklidem a vyžadovala většinu jeho účasti a přepínala jeho tělesné síly. Starosti o vedení generální konference v květnu roku 1865 jeho síly vyčerpaly ještě více.

Bratru Whiteovi a jeho ženě, kteří byli svázáni psaním, uveřejňováním a péčí o mnohé zájmy ve spojení se všeobecným dílem, nebylo dopřáno klidu. Hned po zasedání konference byli voláni do Wisconsin a Iowa, kde prožili mnoho těžkostí. Brzy po návratu do Michigen bratr White částečně ochrnul. Zpráva o této nemoci a o popudu, který několik měsíců později vedl ke zdravotní reformě, byla vydána v Review z 20. a 27. února 1866 a část toho je obsahem této kapitoly.

Rejstřík - na začátek na začátek

EllenWhiteova.cz - Zajímavé webové odkazy