EllenWhiteova.cz  (Na úvodní stránku) EllenWhiteova.cz


Získání peněz k návštěvě západu, státu New York

Život a dílo Ellen Whiteové


Rejstřík - na začátek na začátek

Získání peněz k návštěvě západu, státu New York

Dva roky předtím mi bylo ukázáno, že v budoucnu navštívíme západní část státu New York. A nyní krátce po shromáždění v Rocky Hill jsme byli pozváni, abychom v srpnu byli na shromáždění ve Volney, New York. Bratr Hiram Edson psal, že bratři jsou většinou chudí a že nemůže slíbit, že budou moci mnoho učinit, aby pomohli hradit naše výdaje, že však chce udělat, co je v jeho moci. Neměli jsme peníze na cestu. Zdraví mého muže nebylo příliš valné, naskytla se mu však příležitost pracovat při senoseči a rozhodl se, že práci vezme.

Pak se nám zdálo, že musíme žít z víry. Když jsme ráno vstali, poklekli jsme u lože a prosili Pána, aby nám dal sílu pro denní práci a nemohli jsme být uspokojeni, dokud jsme neměli ujištění, že vyslyšel naše modlitby. Pak šel můj muž ven kosit v síle, kterou mu dal Pán. Když přišel večer domů, opět jsme prosili Pána, aby nám dal sílu vydělat si peníze k rozšiřování pravdy. V dopise psaném 2. července 1848 bratru Howlandovi vypisuje tuto zkušenost:

"Dnes prší, takže nemohu kosit, jinak bych nepsal. Kosím pět dní pro nevěřící, v neděli pro věřící a odpočívám sedmého dne, mám tedy málo času ke psaní... Bůh mi však dává sílu, abych mohl celý den těžce pracovat... Bratr Holt, bratr John Belden a já jsme převzali kosení 100 akrů trávy, 87 centů za akr a sami se stravujeme. Chvalte Pána! Doufám, že zde vydělám několik dolarů, abych jich použil v díle Božím."

Rejstřík - na začátek na začátek

EllenWhiteova.cz - Zajímavé webové odkazy