EllenWhiteova.cz  (Na úvodní stránku) EllenWhiteova.cz


Shromáždění v Rocky Hill

Život a dílo Ellen Whiteové


Rejstřík - na začátek na začátek

Shromáždění v Rocky Hill

Shromáždění se konalo ve velkém nedodělaném pokoji v domě bratra A. Beldena. V dopise bratru S. Howlandovi psal můj muž o shromáždění takto:"20. dubna poslal bratr Bolden své dvojspřežení do Middletownu, aby přivezlo nás a ostatní bratry. Dostali jsme se na místo asi ve 4 hodiny odpoledne a za několik minut přišli bratr Bates a Gurney. Onoho večera bylo ve shromáždění asi 15 osob a v pátek ráno přišlo ještě více, bylo nás asi padesát. V pravdě dosud nebyli všichni. Shromáždění onoho dne bylo velmi zajímavé. Bratr Bates jasně předložil přikázání a mocnými slovy nám kladl na srdce jejich důležitost. Slova měla moc upevnit ty, kteří již v pravdě byli a probudit ty, kteří ještě nezaujali své stanovisko."

Rejstřík - na začátek na začátek

EllenWhiteova.cz - Zajímavé webové odkazy