EllenWhiteova.cz  (Na úvodní stránku) EllenWhiteova.cz


Závěrečné práce na východě

Život a dílo Ellen Whiteové


Rejstřík - na začátek na začátek

Závěrečné práce na východě

V South Lancaster, Mass., se mělo konat desetidenní biblické a misijní shromáždění a ve Wellsville, N. Y., všeobecné shromáždění pro věřící pensylvanského sdružení. Sestra Whiteová se dala přemluvit k návštěvě těchto shromáždění a při svém návratu do Battle Creek mluvila v pátek večer k pomocníkům v sanatoriu a v sobotu k velkému shromáždění v modlitebně.

„Toto byla má poslední práce na východě a k chvále Boží musím říct, že mne Bůh na každém kroku posiloval. Modlila jsem se ve dne i v noci, když jsem cestovala. Volala jsem k Bohu o sílu a milost a světlo jeho přítomnosti a vím, komu jsem uvěřila. Vracím se do Kalifornie s větší silou a odvahou, než jakou jsem měla při svém odjezdu z Oaklandu 12. srpna. (pozn. sestra Whiteová přijela do svého domova v Healdsburgu 30. prosince 1883 po téměř pětiměsíční nepřítomnosti)

Toužím milovat Ježíše tak velice, jak jsem nikdy předtím netoužila. Mám důvod k chválení Boha za jeho dobrotu, za jeho stálou péči, za sladký mír, za radost a odvahu, kterou mi na této cestě daroval. Šla jsem s vírou vpřed, neohlížela se zpět a viděla ruku Boží v práci každý den. Chvála byla denně v mém srdci a na mých rtech. Jeho duch pomohl mým slabostem tak pozoruhodně, že se mohu bez obav svěřit jeho ochraně. Mám dokonalé ujištění jeho lásky. On přijal a vyslyšel mé modlitby a já ho chci chválit."(RH 5. 2. 1884)

Rejstřík - na začátek na začátek

EllenWhiteova.cz - Zajímavé webové odkazy