EllenWhiteova.cz  (Na úvodní stránku) EllenWhiteova.cz


45. kapitola - Práce ve střední Evropě

Život a dílo Ellen Whiteové


Rejstřík - na začátek na začátek

45. kapitola - Práce ve střední Evropě

Druhé zasedání evropské misijní konference bylo v Basileji ve Švýcarsku od 28. května do 1. června 1884. Předsedal bratr George Buttler z Ameriky. Na tomto shromáždění byla učiněna rozhodnutí, která žádala generální konferenci, aby poprosila sestru Whiteovou a jejího syna o návštěvu evropské misie. Na stanovém shromáždění pořádaném v listopadu v Battle Creek, Mich., byla žádost projednávána a s jejich cestou byl dán souhlas.

Podle toho rozhodnutí sestra Whiteová, její sekretářka a syn s rodinou odjeli z Ameriky 8. srpna 1885, vstoupili na parník a přijeli do Liverpoolu 19. srpna. Dva týdny strávili v Anglii návštěvou skupin světitelů soboty. Bylo uspořádáno mnoho přednášek ve veřejných sálech.

2. prosince odjela společnost z Londýna a příští ráno přijeli do Basileje ve Švýcarsku. Zde mělo být uspořádáno výroční shromáždění švýcarského sdružení a třetí zasedání evropské misijní konference.

Rejstřík - na začátek na začátek

EllenWhiteova.cz - Zajímavé webové odkazy