EllenWhiteova.cz  (Na úvodní stránku) EllenWhiteova.cz


Generální konference roku 1883

Život a dílo Ellen Whiteové


Rejstřík - na začátek na začátek

Generální konference roku 1883

Po stanových shromážděních následovalo na podzim 22. výročí zasedání generální konference, při němž podala sestra Whiteová následující zprávu:

Na shromáždění v Battle Creeku se ukázal hlubší zájem než na kterémkoliv podobném shromáždění, které kdy bylo pořádáno naším společenstvím. Mnoho modliteb za toto zasedání vstoupilo k nebi a můžeme dosvědčit, že Ježíš přišel na slavnost a byl váženým hostem na tomto důležitém shromáždění. Čtení bible podávala kazatelům, pracovníkům a lidu cenné poučení. Ranní shromáždění, určená zvláště kazatelům a jiným pracujícím v díle Božím, byla obzvláště zajímavá. Víra a láska se probudily v mnoha srdcích. Duchovní a věčné věci se staly skutečností a nejenom pouhou naukou, staly se slavnou pravdou a ne pouze unikajícím stínem. Toto cenné shromáždění patří minulosti, ale jeho výsledky uvidíme teprve v budoucnosti. Nepoznáme dobro vykonané v době jeho dvacetidenního trvání, dokud se nesetkáme u velkého bílého trůnu. (RH 15. 1. 1884)

Rejstřík - na začátek na začátek

EllenWhiteova.cz - Zajímavé webové odkazy