EllenWhiteova.cz  (Na úvodní stránku) EllenWhiteova.cz


Vidění v Lovetts Grove, Ohio

Život a dílo Ellen Whiteové


Rejstřík - na začátek na začátek

Vidění v Lovetts Grove, Ohio

Na jaře roku 1858 jsme navštívili Ohio a zúčastnili se konference v Green Spring, Bilboa a Lovetts Grove. V Lovetts Grove na nás spočinulo Boží požehnání ve zvláštní síle. V neděli odpoledne byla ve škole, kde jsme měli shromáždění, pořádána pohřební slavnost. Můj muž byl pozván, aby mluvil. Cítil se velmi dobře a zdálo se, že pronesená slova na posluchače působí.

Když skončil proslov, cítila jsem se puzena Duchem Božím k vydání svědectví. Když jsem mluvila o druhém příchodu Kristově a o zmrtvýchvstání a o radostné naději křesťana, jásala má duše v Bohu. Brala jsem bohaté doušky z kalichu spasení. Nebe, sladké nebe bylo magnetem, který táhl mou duši vzhůru.

Rejstřík - na začátek na začátek

EllenWhiteova.cz - Zajímavé webové odkazy