EllenWhiteova.cz  (Na úvodní stránku) EllenWhiteova.cz


Ve Vermontu

Život a dílo Ellen Whiteové


Rejstřík - na začátek na začátek

Ve Vermontu

Na jaře roku 1850 jsme se rozhodli navštívit Vermont, Maine. Nechala jsem malého Edsona, tehdy devítiměsíčního, pod dozorem sestry Bomfoey a šli jsme konat vůli Boží. Pracovali jsme velmi těžce a vytrpěli mnoho strádání, vykonali jsme ale málo. Bratry a sestry jsme našli rozptýlené a zmatené. Skoro každý byl v nějakém bludu a zdálo se, že každý horuje pro své názory. Trpěli jsme často velká duševní muka, protože jsme našli málo těch, kteří byli ochotni poslouchat biblické pravdy, zatímco se horlivě sytili bludem a fanatismem. Byli jsme nuceni konat zdlouhavou cestu 40 mil poštovním kočárem do Suttonu, kde pro nás bylo svoláno shromáždění.

Rejstřík - na začátek na začátek

EllenWhiteova.cz - Zajímavé webové odkazy